KRÓTKO O POCHODZENIU PSA

24.02.2021
81/74/55ddc89f6fc5b88af56dca0d8da4.jpeg

      Istnieje kilka teorii, które próbują wyjaśnić jak powstał, jak się rozwijał i ewoluował pies. Na podstawie badań archeologicznych ustalono trzy główne linie rozwojowe psów, a ponieważ nie znaleziono wspólnego przodka dla wszystkich linii rozwojowych, sadzi się, ze powstały one niezależnie od siebie, przez udomowienie różnych odmian praprzodka psa. Istniejące teorie pochodzenia psa zakładają, iż pochodzi on albo od wilka albo od szakala, lub tez od wymarłego już gatunku dzikiego psa podobnego do współczesnych psów pariasów.

Na podstawie badan porównawczych przyjmuje się dziś, ze współczesny pies – choć wywodzi się od różnych linii rozwojowych – jest dużo bardziej spokrewniony z wilkiem niż z innymi zwierzętami. Wynika to min. Z podobieństwa w kształcie, liczbie i budowie zębów, ciężaru mózgu i składu krwi. Badania mitochondrialnego DNA ujawniają, ze gatunek psa domowego pochodzi bezpośrednio od wilka szarego, od którego oddzielił się w wyniku mutacji, w obszarze głównie behawioru i rozmiarów.

Współczesne psy charakteryzuje duża różnorodność pod względem wielkości. Znacznie wyraźniej widzimy podobieństwo do wilka psów dużych, takich ras jak : husky, malamut, mastyf angielski, lub owczarek niemiecki, natomiast trudniej jest je nam dostrzec u psów ras małych i miniaturowych, takich jak : chihuahua, yorkshire terrier, cavalier king charles spaniel, jamnik czy shih tzu. Jednak mniejsze psy maja te same cechy anatomiczne i fizjologiczne dotyczące układu pokarmowego. Jak wskazuje nauka, głównym czynnikiem decydującym o wielkości psa jest gen karłowatości.

Według teorii psy zostały udomowione w czasach tzw. Rewolucji neolitycznej, był to okres przejścia z gospodarki łowiecko-zbierackiej do uprawy pierwszych zbóż, zmiany trybu życia człowieka z koczowniczego na osiadły. Teoria ta zakłada, ze udomowienie było ścisłe związane z przystosowaniem się psa do spożywania produktów roślinnych. Początek rozwoju rolnictwa spowodował, iż przodkowie psa zaczęli zdobywać pożywienie w pozostawionych przez człowieka odpadach żywności pochodzenia roślinnego w pobliżu osad ludzkich. Na tej podstawie wnosi się, ze współczesny nam pies jest przystosowany do nawet dość znaczącego udziału produktów roślinnych w diecie. Stad powstało przekonanie, ze prawidłowo zbilansowana dieta psa powinna zawierać gotowany ryz lub inne tego typu produkty spożywcze. Jednocześnie zauważono ze nie dokonały się żadne inne mutacje, które sprzyjały by efektywnemu trawieniu skrobi przez organizm.

 

 Bibliografia

 

Agnieszka Królak " ZDROWO, SMACZNIE NATURALNIE" PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE PSA